Specializuoti moduliai

Biudžetas

Biudžeto planavimas ir palyginimas su faktu pagal pajamų/kaštų centrus

Sudaromi pajamų/sąnaudų biudžetai pagal darbuotojus (įmonės vadybininkus), skyrius (įmonės padalinius) ir projektus (įmonės veiklos sritis). Biudžetui gali būti nurodomas terminas arba kartotinumas (diena, savaitė, ketvirtis, metai).

Šių biudžeto duomenų ir „Didžiosios knygos“ modulyje sukauptų faktinių duomenų sugretinimas pateikiamas įvairiais pjūviais biudžeto ir fakto palyginimo ataskaitose. Ataskaitose išskiriami absoliutūs ir procentiniai fakto nukrypimai nuo biudžeto, kurie, priklausomai nuo to, ar yra teigiami ar neigiami, išskiriami skirtingomis spalvomis.

Modulio ataskaitos padės planuoti efektyvią įmonės veiklą, sukurti kontrolės mechanizmus bei operatyviai reaguoti į biudžeto ir fakto neatitikimus.