Specializuoti moduliai

Kontaktai

Darbuotojų laiko planavimas, priminimai, atliktų darbų ataskaitos

Modulio paskirtis:

Svarbiausia modulio atliekama funkcija – elektroninis darbuotojo kalendorius integruotas į apskaitos sistemą.