Standartiniai moduliai

Ilgalaikis turtas

Visos ilgalaikio turto operacijos ir automatinis nusidėvėjimo apskaičiavimas

Modulyje apskaitomos operacijos:

Atitinkamoms operacijoms galima suformuoti aktus. Taip pat yra įvairių suvestinių ataskaitų bei ilgalaikio turto apskaitos kortelių formavimas.